Turun ammatti-instituutin rekrypalvelu opiskelijoille ja työnantajille  
TAI-logo
  etusivujulkaiseilmoitukset
   ETUSIVU
 
 
 
 
 
 
 
 Työnantajien ilmoitukset

LISÄTIETOA OPINNÄYTETYÖSTÄ

Ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu opinnäytetyö, jonka laajuus on tavallisesti 2 opintoviikkoa. Opinnäytetyö voi olla työtehtäväkokonaisuus, kirjallinen työ, selvitys, projektityö, tuote tai muu vastaava. Se laaditaan opintojen loppuvaiheessa eli yleensä kolmantena opiskeluvuonna. Opinnäytetyö suunnataan siten, että se palvelee työelämän tarpeita, antaa mahdollisuuden osallistua työelämään ja helpottaa työelämään siirtymistä. Työ tehdään yksilö- tai ryhmätyönä tai laajempana projektina.

 

 _____________________________